Červené tyče
  • Červené tyče
  • Červené tyče

Červené tyče

Dostupnosť: K zapožičaniu

INFO

Sú dôležitým zmyslovým materiálom pre vnímanie dĺžky.

Pripravujú dieťa na prácu s numerickými tyčami a na desiatkovú sústavu. 

8.00€


* Záloha slúži ako zaisťovací prostriedok pre prípad nevrátenia hračky, alebo vrátenia poškodenej hračky. V prípade, že záloha nebude použitá podľa predchádzajúcej vety, prenajímateľ vráti nájomcovi zálohu na účet alebo v hotovosti po spätnom odovzdaní hračky.
Množstvo

Balenie obsahuje 10 kusov tyčí vo veľkosti 2.5 x 2.5 x 10 cm až 2.5 x 2.5 x 100 cm.

Sú dôležitým zmyslovým materiálom pre vnímanie dĺžky.

Pripravujú dieťa na prácu s numerickými tyčami a na desiatkovú sústavu.

U dieťaťa ďalej rozvíjajú vizuálne vnímanie a rozlišovanie dimenzií predmetov rovnaného tvaru a rôznej dĺžky.

Ďalším dôležitým cieľom práce s červenými tyčami je rozvoj hrubej a jemnej motoriky, rozvoj zrakovo-motorickej koordinácie, objavovanie harmónie a logické myslenie.

Zo slovnej zásoby u nich môžeme vysvetliť tieto slová: dlhý, krátky, dlhší ako, kratší ako, dlhý – dlhší - najdlhší, krátky – kratší - najkratší.

Dieťaťu najprv ukážeme spôsob nosenia tyčí – obojručne, nosenie na koncoch pred telom.

Tyče dáme neusporiadane na koberec, potom vyberieme najdlhšiu tyč, uchopíme ju za konce a položíme vodorovne na horný okraj koberca.

Ľavý okraj tyče je zarovno s ľavým okrajom koberca.

Prejdeme po tyči pravou rukou zľava doprava pozdĺžne.

Potom hľadáme zo zostávajúcich tyčí tú najdlhšiu a položíme ju pred tú prvú. Postupne tak urobíme aj s ostatnými tyčami.

Práca s tyčami je ukončená vtedy, keď ich dieťa poukladá v správnom poradí.

Spôsobov práce s červenými tyčami je skutočne mnoho, napr. usporiadanie tyčí od najkratšej, stavanie veže s tyčí, ktorú potom oprieme o stenu, tyče staviame do pravého uhla alebo ich kladieme do špirály, urobíme labyrint, môžeme pracovať so zatvorenými očami, vyberieme jednu tyč, a dieťa podáva menšiu, alebo väčšiu tyč, taktiež prácu s červenými tyčami môžeme kombinovať s hnedými schodmi alebo s ružovou vežou.