Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: 0907 280 048
E-mail: info@pozicajsihracku.sk

Fakturačná adresa:
Mgr. Viliam Barényi
Jaltská 25
04022 Košice

IČO: 46365745
DIČ: 1073975815

Nie je platca DPH.
Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Košice,
číslo živnostenského registra: 820-71147.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

Kontaktný formulár