Hnedé schody
  • Hnedé schody
  • Hnedé schody
  • Hnedé schody

Hnedé schody

Dostupnosť: K zapožičaniu

INFO

Hnedé schody sú úžasný materiál k vnímaniu meniaceho sa rozmeru vo dvoch dimenziách (mení sa hrúbka schodu, zatiaľ čo dĺžka zostáva)

12.00€


* Záloha slúži ako zaisťovací prostriedok pre prípad nevrátenia hračky, alebo vrátenia poškodenej hračky. V prípade, že záloha nebude použitá podľa predchádzajúcej vety, prenajímateľ vráti nájomcovi zálohu na účet alebo v hotovosti po spätnom odovzdaní hračky.
Množstvo

Schody sa skladajú z desiatich hnedých drevených hranolov (schodov) - najmenší 1x1x20 cm, najväčší 10x10x20 cm

Hnedé schody u dieťaťa zdokonaľujú hrubú motoriku, koordináciu pohybu ( spolupráca ruka - oko) 

Dieťa sa učí rozlišovať veľkosť a hmotnosť, zároveň si rozširuje slovnú zásobu (hrana,hranol,strana,...hľadá rôzne podobné tvary v okolí,...)

Osvojuje si pojmy úzky, široký,hrubý, silný, tenký,..

Porovnáva a stupňuje : úzky,užší,najužší,...široký,širší,najširší,...

Dieťa sa zároveň pripravuje na matematiku a geometriu / desiatková sústava/