Trampolína
  • Trampolína
  • Trampolína

Trampolína

Dostupnosť: K zapožičaniu

INFO

Skvelá detská trampolína s rozmermi 140x140x180cm. 

10.00€


* Záloha slúži ako zaisťovací prostriedok pre prípad nevrátenia hračky, alebo vrátenia poškodenej hračky. V prípade, že záloha nebude použitá podľa predchádzajúcej vety, prenajímateľ vráti nájomcovi zálohu na účet alebo v hotovosti po spätnom odovzdaní hračky.
Množstvo

Skvelá detská trampolína s rozmermi 140x140x180cm. 

Maximálna záťaž 40kg.